Du er her > Start > Sverige > AllemandsretVandreture og hiking i Sverige. Vandring i naturen.

Allemandsretten.

I Sverige har alle mennesker ret til at færdes frit i naturen.

Den giver alle mulighed for at færdes overalt, men forpligter også den enkelte til at tage vare på naturen! Ikke skade vækster og dyr, men også at respektere andres ejendom!

Vær varsom og vis hensyn!


Man må vandre og stå på ski over andres mark, men ikke på dyrkede arealer. Man skal holde afstand til beboelse.

Man slå må telt op, dog ikke mere end en nat i nærheden af beboelse uden at spørge ejeren om lov. Der kan dog være forbud i eksempelvis naturreservater.

Man må selvfølgelig ikke kaste affald bort! Man tager alt med sig ud af området igen! - Alt!

Man må tænde bål, men aldrig hvor der kan være fare for skovbrand. Der er ofte skiltning om brug af åben ild på Skåneleden, og den overholder man selvfølgelig! Derudover bør man ikke tænde bål i tørt og blæsende vejr. Tænd heller ikke bål på klippe, da den risikerer at sprænge.

Du må bade og sejle overalt i søer og elve.

Man må plukke vilde bær og frugter, men ikke de dyrkede.

Man må samle nedfaldne grene og tørt ved, men ikke fælde eller brække grene af træer og buske!

Man må ikke fiske uden tilladelse!

Man må ikke forstyrre fugle der ruger!

Pluk ikke fredede blomster eller blomster der kun er få af på stedet! - Hvorfor også plukke, de tager sig bedst ud, hvor de nu har valgt at stå!

Der er faktisk en lov, der giver mulighed for strafforfølgelse, hvis reglerne bliver overtrådt, med op til 6 måneders fængsel!

Mere om 'Allemansratten' fra svenske Naturvårdsverket (på flere sprog).

Til top


oprettet marts 2001 - webmaster: erik petersen - opdateret: 06-02-2019